ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นิแวเต๊ะ หะยีวามิง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการแต่งตั้งเป็น “รองประธานคณะอนุกรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ฝ่ายดาราศาสตร์”

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจา […]

3 กันยายน 2566 พิธีประสาทปริญญา ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

3 กันยายน 2566 พิธีประสาทปริญญ […]

𝟒𝐓𝐇 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐍𝐎𝐕𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍, 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐍𝐎𝐋𝐎𝐆𝐘 & 𝐑𝐄𝐒𝐄𝐀𝐑𝐂𝐇 𝐄𝐗𝐇𝐈𝐁𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐀𝐍𝐃 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟑 (𝐈𝐓𝐑𝐄𝐗𝐂𝟐𝟎𝟐𝟑)

Dear Prof./Dr./Mr./Mrs./Miss, […]