รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันนี้ ถึงวันที่ 19 ต.ค. 66

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศ […]

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นิแวเต๊ะ หะยีวามิง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการแต่งตั้งเป็น “รองประธานคณะอนุกรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ฝ่ายดาราศาสตร์”

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจา […]

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศ […]

ประกาศๆ ข่าวดีๆๆ สำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครทุน ประเภททุนเรียนดี สนับสนุนทุนโดยอัล-เราะห์มะห์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2023/2566

ประกาศๆ ข่าวดีๆๆ สำหรับนักศึกษ […]