ขอแสดงความยินดี อาจารย์อานีสาห์ บือฮะ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ขอแสดงความยินดี
Congratulations 🎊
🔸อาจารย์อานีสาห์ บือฮะ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี