ขอแสดงความยินดี ดร.สาฮีดัน อับดุลมานะ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์

ขอแสดงความยินดี
Congratulations 🎊
🔸ดร.สาฮีดัน อับดุลมานะ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี