ขอแสดงความยินดี อาจารย์เฟาซาน มาปะ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดี
Congratulations 🎊
🔸อาจารย์เฟาซาน มาปะ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี