แนะนำผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของหน่วยนวัตกรรมคณะ

แนะนำผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย-
.
✨ ผลิตภัณฑ์น้ำยากันซึมจากยางพารา
✍️ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยจาก NIA ภายใต้หัวข้อ “น้ำยากันซึมจากยางพารา”
✍️ดำเนินโครงการโดยนักวิจัยที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านพอลิเมอร์และเทคโนโลยียาง ผศ.ดร. อนุวัตร วอลี
.
☘️☘️ เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเอาวัตถุดิบยางธรรมชาติมาพัฒนาให้เป็นวัสดุกันซึมจากยางพารา ที่มีคุณสมบัติในการกันน้ำได้ สามารถนำมาใช้ในงานเคลือบผ้าใบเพื่อใช้เป็นผ้าใบปูสระกักเก็บน้ำ หรือนำมาใช้เป็นผ้าใบคลุมดินเพื่อกักเก็บความชุ่มชื้นแก่หน้าดิน เป็นต้น
#IU
#หน่วยนวัตกรรม
#วัสดุกันซึมจากยางพารา
#NIA