แนะนำติชม / ร้องเรียน

FstftuContact Form (#3)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี


แนะนำติชม / ร้องเรียนผ่านช่องทาง facebook page

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

Department of Information Technology – FST, Fatoni University

Department of Data Science and Analytics, Fatoni University

สาขาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
Research and Development of Halal Products

ติดต่อผ่านช่องทางจดหมาย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

135/8 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160

0864810720 sai_fu@ftu.ac.th, science@ftu.ac.th fst.ftu.ac.th

สนับสนุนเพื่อการพัฒนาคณะ