ผศ.ดร.อนุวัตร วอลี หัวหน้าทีมวิจัยฯ ลงพื้นที่เพื่อจัดทำ MOU ร่วมกับหน่วย อบต.ตำบลยะรัง และ รพ.สต. ยะรัง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.อนุวัตร วอลี ในนามหัวหน้าโครงการวิจัยฯ พร้อมด้วยทีมวิจัย ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อจัดทำ MOU ร่วมกับหน่วย อบต.ตำบลยะรัง และ รพ.สต. ยะรัง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานวิจัยให้สำเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี
.
☘️☘️ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณโดย บพท. ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้หัวข้อ “การเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมพร้อมใช้ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ตำบลปากู และตำบลสาคอบน จังหวัดปัตตานี เพื่อยกระดับกลไกการมีส่วนร่วมด้านการบริหารความเสี่ยง การวางแผน การตัดสินใจ การบริหารจัดการทรัพยากรและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่สู่ดิจิทัลอย่างเหมาะสม”
.
#บพท.
#หน่วยนวัตกรรมคณะวิทยาศาสตร์
#İnnovationUnit
#IU